Ависо

...

Ул. 19 бб
1041 Илинден (Скопје),
Р.Македонија

Тел.фах

00389 2 2571-191
00389 2 2572-655
00389 2 2581-108

00389 2 2581-105


АВИСО М

...

Ул. Кабловска бб
Јагодина,
Р. Србија

Тел.фах

00381 35 240 927
00381 35 240 923

Репроматеријали PDF Print E-mail

Хартија во Џамбо ролни за тоалет хартија, бришачи, цик-цак бришачи, марамчиња за нос, хилзни.
Омот од хартија во ролни и табаци
omot
DSC00270-repro


Хартиени хилзни

Полиетиленски кеси за збирно пакување во повеќе димензии и дебелини

kesi
 


Powered by Acvilla Corp. | web design | hosting solution