Ависо

...

Ул. 19 бб
1041 Илинден (Скопје),
Р.Македонија

Тел.фах

00389 2 2571-191
00389 2 2572-655
00389 2 2581-108

00389 2 2581-105


АВИСО М

...

Ул. Кабловска бб
Јагодина,
Р. Србија

Тел.фах

00381 35 240 927
00381 35 240 923

Готови производи PDF Print E-mail

gotovi_proizvodi

БРИШАЧИ ЗА РАЦЕ

-тип на хартија:100% целулоза и бела
-пакување: 2/1 и рефус

САЛФЕТИ

-тип на хартија:100% целулоза,
-пакување: 100/1,70/1,50/1 и рефус
-димензија: 25x25,30x30 и 33x33
-боја: бели,во боја ,со штампа и со лого


ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА

-тип на хартија :100% целулоза,бела и

рециклирана
-пакуваwе:1/1,10/1,8/1,4/1 и рефус
-со хилзна и без хилзна


 


Powered by Acvilla Corp. | web design | hosting solution