Ависо

...

Ул. 19 бб
1041 Илинден (Скопје),
Р.Македонија

Тел.фах

00389 2 2571-191
00389 2 2572-655
00389 2 2581-108

00389 2 2581-105


АВИСО М

...

Ул. Кабловска бб
Јагодина,
Р. Србија

Тел.фах

00381 35 240 927
00381 35 240 923

Машини PDF Print E-mail

Машини за тоалетна хартија со еден и со два реда ваљаци
Машини та салфети со различни димензии со регулација, со и без штампа
Машини за цик –цак бришачи
Машини за сецење од ролна во ролна
Машини за хилзни
Бансеци и пили за бансеци

 


Powered by Acvilla Corp. | web design | hosting solution